Home / Вести / Село гори баба се чешла

Село гори баба се чешла

И покрај тоа што во последно време драматаично се зголемува бројот на новозаболени од коронавирус, а во последните денови починаа и мошне млади луге, па дури од 15 години, тоа како да не ги допира некои.

На Хераклеја се најавува одржување на концерти на кои ќе има по неколку илјади присути.

И сето тоа надлежните мирно го следат.

Како да не се уверивме дека на концертите, журките, свадбите се испозаразија илјадници млади луге.

Ова изгледа по народната Село гори, а баба се чешла

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*