Home / Вести / Избрани членови на Извршниот и Надзорниот одбор на СДММ

Избрани членови на Извршниот и Надзорниот одбор на СДММ

На синоќешната Конференција за избор на членови на Извршниот и Надзорниот одбор на ЛК СДММ Битола, по предлог на претседателот Андреј Гулабовски едногласно од страна на делегатите се избрани:-

За членови во Извршниот одбор:1

1. Симеон Илиевски – Дипломиран економист

2. Анастасија Главевска – студент на социјална и рехабилитациска педагогија

3. Нино Цветановски – студент на економски факултет

4. Теодора Крстевска – Студент на аналитичка биохемија

5. Лео Елмаз – Студент на психологија

6. Симона Атанасовска – Студент на висока медицинска школа

7. Пеце Цветановски – Електротехничар и енергетичар

8. Ана Џима – Дипломиран правник отсек казнено право

9. Филип Талевски – Дипломиран историчар

10. Алдијана Зуберовска – Дипломиран сообраќаен инженер

11. Михаил Милевски – Дипл. Економист / смер сметководство и ревизија

12. Маријана Шеровска – Техничар за општа оптика

13. Јован Марковски – Техничар за патен сообраќај

14. Теута Алимовска – Студент на висока медицинска школа

15. Пеце Јошевски – електротехничар иенергетичар за висока струја

16. Наташа Зулумовска – Професор по македонски јазик и книжевност

17. Оливер Урдаровски – физиотерапевтски техничар

18. Мартина Главевска – средно медицинско – општ смер

– За членови во Надзорниот одбор на ЛК СДММ Битола едногласно се избрани:

1. Наталија Талевска – Дипломиран наставникза одделенска настава

2. Даниел Мацевски – Студент на технички факултет, машински смер

3. Драгана Валајчовска – Студент на правенфакултет

4. Христијан Талевски – Дипломиран музичар

5. Емилијан Јусуфовски – Доктор по општамедицина, специјализант по инфектологија наКлиника за инфективни болести и фебрилнисостојби

Претседателот на ЛК СДММ Битола Андреј Гулабовски и неговиот тим на Конференцијата најавија дека започнуваат со засилено темпо на младински иновативен активизам и борба за младите од нашиот град !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*