Home / Вести / Општина Битола со признание за зголемена ефикасност во управувањето

Општина Битола со признание за зголемена ефикасност во управувањето

Општина Битола е една од општините кои со својата ангажираност во изминатата година и половина забележаа значително подобрување во работењето во повеќе области, што беше потврдено и со сертификатот, кој од страна на УСАИД му беше врачен на градоначалникот на Општина Битола, Тони Коњановски.

Во рамките на настанот „Партнерство за поефикасно управување во општините“, директорот на Проектот за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите Бардул Марку, ги претстави клучните резултати од соработката со партнер-општините, нагласувајќи дека во изминатите 18 месеци со поддршка од Проектот на УСАИД, партнер општините, ги зголемија своите административни капацитети за управување со општински јавни финансии, планирање и извршување на буџетот, фискална транспарентност и отчетност, планирање и прибирање на приходи од сопствени извори, пристап до надворешно финансирање, и подобра соработка со приватниот сектор.

Преку овој проект, општина Битола, меѓудругото, со ангажираност на сопствените човечки ресурси изготви Стратегија за локален економски развој, Урбана ревизија, Процедура за внатрешна комуникација, воведе зголемена транспарентност во буџетското планирање, преку организација на буџетски форуми, како и други активности кои ја зголемуваат ефективноста и ефикасноста на администрацијата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*