Home / Uncategorized / Посебно внимание за развој на туризмот

Посебно внимание за развој на туризмот

Битола има голем потенцијал за развој на туризмот поради својата местоположба, заради низата природни богатства кои што ги има, меѓутоа заради исто така културните зданија кои што со од големо значење особено кога станува збор за туризмот. За жал во сиот изминат период сведоци сме дека многу малку беа искористени од овие потенцијали. Идната локална самоуправа ќе обрни посебно внимание на развојот на туризмот во Битола, особено со решавање на инфраструктурни прашања кои што се однесуваат за нашите населби под пелистерието. Со афирмирање на низа спортски активности и содржини кои што во изминатиот период беа запоставени, меѓутоа исто така особено значајно е со зголемена соработка со туристичките работници како тоа во една поорганизирана форма би отворило порти за поголем бенефит. Ова би значело за сите наши сограѓани многу поголеми поволности во користење на туристичките услови како битолчани меѓутоа дефинитивно би отворила перспектива за економски развој каде што всушност туризмот би го дал својот придонес.,истакна на прес конференцијата Наташа Петровска.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*