Home / Вести / Занаетчиите и трговците поединци ослободени од плаќање фирмарина во Битола

Занаетчиите и трговците поединци ослободени од плаќање фирмарина во Битола

                      

            Занаетчиите и трговците поединци кои се најпогодени од коронавирусот во оваа година ќе бидат ослободени од плаќање на фирмирана.

            Ова е една од  сет мерките, кои денеска ги соопшти општината Битола како помош за  занаетчиите и трговците поединци.

            Воедно со сет мерките корисниците на деловни простории кои се сопстевност на Општината ќе бидат ослободени од плаќање закупнина за месеците март, април и мај.

            За трите месеци ќе бидат ослободени од плаќање надоместотци за комунални такси за користење на простор пред делеовните простории, како за плаќање закупнина на градежно земјиште под објектите.

            За сите овие сет мерки Општинаа Битола се откажува од 6 милони денари, стои во соопштениоето на локалната самуправа, која денеска исплати 1 милион денари финансиски средства за социјално ранливите категори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*