Home / Tag Archives: четврта. сесија. програма

Tag Archives: четврта. сесија. програма

Четврта сесија од Форуми на заедниците во Новаци

На четвртата форумска сесија која се одржа во општинската сала во Новаци се расправаше за расходите и преостанатите четири  програми од Буџетот на општина Новаци и тоа: јавно осветлување, култура,спорт и рекреација и изградба и реконструкција на локални патишта и ...

Read More »