Home / Tag Archives: премдети

Tag Archives: премдети

Општинска донација на паметна табла за Економското училиште

Нова смарт табла, на почетокот на учебната година е веќе вклучена во наставнот процес во средното економско училиште во Битола. Оваа донација од Општина Битола, во голема мерка треба да го подобри квалитетот на изведување на настава на стручните предмети. ...

Read More »