Home / Tag Archives: УО

Tag Archives: УО

Метлата на Заев ја заобиколи Битола

1. Листа за разрешувања во надлежност на Владата на РСМ:  Агенција за катастар на недвижности – член на УО, Ивица МихајлоскиДруштво фабрика за шински возила Велес ДООЕЛ Велес – член на НО, Меџат МуртезаниЈЗУ Здравствен дом Русе Бошковски – Ростуше ...

Read More »

Ревизија за работењето на ЈП “Комуналец “

На својата последна седница Управниот одбор на ЈП “ Комуналец “ гласаше воздржано за (не)усвојување на завршната сметка на ова јавно претпријатие за минатата 2017 година. Управниот одбор ја поддржа одлуката на Надзорниот одбор  на претпријатието кој бара независна ревизорска ...

Read More »