Home / Uncategorized / Милевски во Ресен

Милевски во Ресен

  • Министерот за локална самоуправа Горан Милевски утре,26.09.2019 година, во 11.00 часот во општина Ресен, заедно соградоначалникот на општината, Живко Гошаревски, ќе го означат почетокот на градежните работи на новиот, современ градски пазар.Проектот се финансира со средства од Министерството залокална самоуправа, од Програмата за рамномерен регионаленразвој, а е кофинансиран од општина Ресен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*