Home / Uncategorized / Остранети ќесите за смет на “ Поинаку “

Остранети ќесите за смет на “ Поинаку “

                            

                   По барање на комуналната инспекција на Битола, деновиве се остранети сите ќеси за собирање на отпад кои незавсината советничка  листа “ Поинаку  “ ги имаше поставено низ градот.

          Откако претходно ЈП “Комуналец “ Битола поднело барање до комуналната инспекција при општината Битола, таа го донесла таквото решение за остранување на ќесите во рок од 7 дена ,бидејќи согласно законот за јавна чистота и одлуката наа  Општината за одржување на јавните пшовршини никој нема право на своја рака да поставува урбана опрема за собирање на смет.

           Со поставуавњето на ќеси  за собирање на отпад низ градот, на своја рака според зборовите на првиот човек на ЈП “Комуналец “ Панде Богоевски  всушност советниците на “Поинаку  “ извршиле упад во организираниот и интегриран систем за управување со отпад и уште повеќе што  пред да бидат остранети ќесите голем број од нив биле пронајдени на некои  старо – нови диви депонии  во градот.

М.М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*