Don't Miss
Home / Uncategorized / Програма за самовработување на самохрани мајки

Програма за самовработување на самохрани мајки

Околу 90  самохрани мајки од Скопје, Битола и Штип беа опфатени со програмата  за  самовработување и вработување финансирана  од  ЕУ.

Дел од нив по поминатата обука успеаа да најдат работа, дел почнаа сопствен бизнис, но има и такви кои се уште се невработени.

Програмата на проектот се спроведуваше од Бизнис конфедерација на Македонија, Здружението на бизнис жени и Институт за менаџмент поддршка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*