Don't Miss
Home / Tag Archives: Бистра

Tag Archives: Бистра

Зоран Стојчевски:Решенија за бројни инфраструктурни проблеми

Тука сме на улица „Солунска“ која што води кон градско поле каде што граѓаните кои што живеат во овој дел од градот Битола маки мачат од отворениот канал кој што се наоѓа во непосредна близина на нивните куќи и целокупното ...

Read More »