Home / Вести / Водата од чешмите на Пелистер е бактериолошки неисправна

Водата од чешмите на Пелистер е бактериолошки неисправна

Деновиве Центарот за јавно здравје Битола, кој  редовно го следи квалитетот и безбедноста на водата за пиење од планинските чешми во Националниот парк Пелистер, излезе со сериозно предупредување дека водата за пиење од чешмите на Пелистер е бакетриолошки неисправна.

 Од Центарот за јавно здравје Битола велат дека водата за пиење е неисправна  и од чешмите од потпелистерските села Трново и Магарево.

При извршената микробиолошка и хемиска анализа и врз основа на добиените резултати од испитувањата може  се утврди дека  100 проценти од испитаните примероци, водата од чешмите на Пелистер е бактериолошки неисправна.

                                       

One comment

  1. Simeon Ivanovski

    Dali mozi da se dade po precizen podatok. Dali se raboti za vodata delot na Pelister koi zapocnuva od Kopanki pa nadolu do selata Trnovo j Magarevo ipodolu. Ili se odnesuva za vodata od celiot del na Baba planina poznat kako Pelister

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*