Home / Вести / Водата од чешмите на Пелистер е бактериолошки неисправна

Водата од чешмите на Пелистер е бактериолошки неисправна

Деновиве Центарот за јавно здравје Битола, кој  редовно го следи квалитетот и безбедноста на водата за пиење од планинските чешми во Националниот парк Пелистер, излезе со сериозно предупредување дека водата за пиење од чешмите на Пелистер е бакетриолошки неисправна.

 Од Центарот за јавно здравје Битола велат дека водата за пиење е неисправна  и од чешмите од потпелистерските села Трново и Магарево.

При извршената микробиолошка и хемиска анализа и врз основа на добиените резултати од испитувањата може  се утврди дека  100 проценти од испитаните примероци, водата од чешмите на Пелистер е бактериолошки неисправна.

                                       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*