Home / Tag Archives: донаторски

Tag Archives: донаторски

Општина Битола отвори донаторски сметки за помош од поплавите

За побрзо надминување на последиците настанати од поплавите, Општина Битола отвори донаторски сметки. Општина Битола – за уплата во денари Наменска сметка за елементарни непогоди Жиро сметка: 703014002978971 Приходно конто: 725916 Програма: 00     Општина Битола – за уплата ...

Read More »