Don't Miss
Home / Tag Archives: МНД

Tag Archives: МНД

Преставник на МНД во Владата за развој на граѓанскиот сектор

Македонското научно друштво преку свој член влегува во владата, односно во советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор.Од научното друштво во Битола велат дека тоа треба да придонесе за унапредување, потикнување и развој на граѓанскиот сектор во РМ. Во ...

Read More »