Home / Tag Archives: Стопанска банка ад Битола

Tag Archives: Стопанска банка ад Битола

Стопанска банка Битола со добивка од 2.6 милиони евра во 2014 година

Стопанска банка а.д. Битола во периодот 01.01-31.12.2014 година, оствари позитивен финансиски резултат односно добивка во износ од 159,73 милиони денари што во против вредност изнесува нешто повеќе од 2.6 милиони евра . Ваквиот резултат се должи на повеќе фактори. Имено, ...

Read More »

Стопанска банка ад Битола со награда за извонредност во извршувањето на меѓународните плаќања

KBC Bank NV и подари признание на Стопанска банка ад Битола за постигантиот висок процент на извонредност во извршувањето на плаќањата кон странство за 2014г. – Euro STP Excellence Award. Процентот од 98,53% на успешно реализирани трансакции без потреба од ...

Read More »