Home / Uncategorized / Изгласан Законот за отпис на каматите и репрограмирање на долговите

Изгласан Законот за отпис на каматите и репрограмирање на долговите

Собранието го изгласа Законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица, со што преку 10 милиони евра долгови на граѓаните ќе бидат отпишани, соопшти Министерството за правда.

Со законот се бришат каматите на сите предмети кои се дадени за извршување заклучно со 31.12.2017 година, од страна на јавни и државни претпријатија, или државни органи и установи.

Со законот се предвидува и репрограмирање на долгот, односно плаќањето на главниот долг да биде на рати. Колку е поголем долгот толку ќе се зголемува рокот на отплата, односно ќе се исплаќа на повеќе рати.

Извор: Министерство за правда

„Во однос на репрограмирањето со новото законско решение се предлага плаќањето на главниот долг и трошоците во постапките пред судот, нотарот и извршителот, да се врши во месечни рати, во зависност од висината на долгот и трошоците. Доверителите кои се во државна или јавна сопственост, по сила на овој закон, се должни да направат целосeн отпис на каматите и репрограмирање на главниот долг и трошоците во рок од три месеци од денот на стапување во сила на овој закон“, појаснуваат од Министерството.

Доверителите кои се во приватна сопственост, отписот на каматите, како и репрограмирањето на главниот долг и трошоците го вршат на доброволна основа.

Законот, кој вчера беше изгласан, ќе стапи на сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*