Home / Uncategorized / Изградба на атмосферска канализација во с. Новаци

Изградба на атмосферска канализација во с. Новаци

Во моментот во тек е изградба на атмосферска канализација во Новаци во должина од 450 метри

Средствата се    обезбедени  по договор за отстапување на  средства од фосилни горива со МЖСПП

Се работи на терен за подобрување на условите за живот на граѓаните на Новаци .

Воедно со бекатон плочки извршена е реконструкција на улица во с. Градешница во вкупна должина од 640 метри .

Реконструкцијата се одвиваше во две фази со средства обезбедени од Бирото за развој на планските региони во Р.Македонија.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*