Home / Uncategorized / Николче Ацевски член на Надзорниот одбор на МЕПСО

Николче Ацевски член на Надзорниот одбор на МЕПСО

Владата назначи  целосно нов раководен тим на државната компнија за пренос на електрична енергија МЕПСО, чиј нов генерален директор е Сашо Василевски.

Покрај него, за нови членови на Управниот одбор на МЕПСО се именувани Борко Алексоски (директор за управување со електропреносниот систем), Симон Шутиноски (директор за управување со пазарот на електрична енергија), Ненад Крстевски (директор за правни и општи работи во дирекција), Сашо Стефановски (директор за пренос на електрична енергија, Томи Божиновски (директор за информациони технологии и телекомуникации во дирекција).

Новиот Надзорен одбор на МЕПСО, пак, ќе го сочинуваат Ева Шуклева, Даме Коруноски, Николче Ацевски, Назиф Буши, Снежана Чундева и Трајче Черепналковски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*