Don't Miss
Home / Uncategorized / Опасен измамник од странство во Битола

Опасен измамник од странство во Битола

Опасен измамник од една прекуокеанска земја, на возраст од 25 до 35 години, престојува во Битола. Според информации на порталот на “Битолски весник“, измамникот којшто додека престојува во Битола, живее на висока нога, успеал да измами неколкумина битолчани и сопственици на хотелски објекти во градот.

Поопширно за делувањето на измамникот во Битола

во печатеното издание на Битолски весник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*