Home / Tag Archives: добивка

Tag Archives: добивка

Би Милк предвреме го плати данокот на добивка

Битолска млекара изврши предвремено плаќање на вкупните аконтативни обврски за данок на добивка за тековната 2020 година во висина од 15 милиони денари, со надеж и верба дека на тој начин ќе придонесе кон ублажување на последиците од вонредната ситуацијата ...

Read More »

Стопанска банка а.д. Битола оствари одлични резултати во третиот квартал

За периодот 1.1-30.9.2017 година, Стопанска банка а.д. Битола оствари позитивен финансиски резултат односно добивка во износ од 40,27 милиони денари што претставува значително подобрување во однос на резултатот остварен за истиот период од минатата година. Добивката главно е генерирана од ...

Read More »

Стопанска банка Битола со добивка од 2.6 милиони евра во 2014 година

Стопанска банка а.д. Битола во периодот 01.01-31.12.2014 година, оствари позитивен финансиски резултат односно добивка во износ од 159,73 милиони денари што во против вредност изнесува нешто повеќе од 2.6 милиони евра . Ваквиот резултат се должи на повеќе фактори. Имено, ...

Read More »

„Стопанска банка“ Битола со добивка од 2,25 милиони евра до крај на септември годинава

Експанзивната деловна политика на менаџментот продуцира раст на нето приходи од камати, раст на приходи од провизии и надоместоци, зголемена клиентска база, нови вработувања, ширење на мрежата експозитури и АТМ уреди. „Стопанска банка“ Битола оствари профит од 138,5 милиони денари ( 2,25 ...

Read More »

Зголемена кредитната активност на Стопанска банка АД Битола

Стопанска банка а.д. Битола во првата половина од 2014 година оствари раст од 33,05 отсто на нето-приходите од камати споредено со истиот период од претходната година. При тоа приходите од камати се зголемени за 19,49 отсто, а расходите за камати ...

Read More »