Home / Вести / Извршителите наплаќаат без пардон

Извршителите наплаќаат без пардон

И покрај тоа што со Уредбата на Владата беше речено дека извршителите треба до јуни да ги стопираат сите извршни решенија, сепак тие сеуште ги наплакаат своите побарувања, без пардон.

Според изјави на наши читатели тие сеуште ги извршуваат извршните решенија бидејќи наводно сеуште Уредбата не била об јавена во Служен весник.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*