Home / Uncategorized / Преставник на МНД во Владата за развој на граѓанскиот сектор

Преставник на МНД во Владата за развој на граѓанскиот сектор

Македонското научно друштво преку свој член влегува во владата, односно во советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор.Од научното друштво во Битола велат дека тоа треба да придонесе за унапредување, потикнување и развој на граѓанскиот сектор во РМ. Во ова тело иако е владино не доминира владата. Мнозинството од 16 го прават претставниците на граѓанскиот сектор.

– Од вчера официјално претставник на МНД , вонреден професор Д-р Мимоза Богданоска Јовановска , инаку професор на факултет за Информатички и комуникациски технологии при Универзитетот Климент Охридски Битола, изјави Маријан Танушевски претседател на МНД-Битола

Советот не е само средство на граѓанските организации за постигнување на поголема гласност и влијание, туку и како начин до Владата да пристигнат повеќе информации и различни мислења за силен инклузивен дијалог, како многу потребен за Република Македонија, вели Др.Мимоза Богданоска Јовановска.

-Да направиме едно врмежување на овие организации. Да се направи една платформа и преку работилници и трибини кои ќе бидат организирани со одредена динамика во овој период од три години, колку што трае и мојот мандат, да се направи едно скенирање на ситуацијата на државата во рамките на оваа област, со какви проблеми се соочува , изјави Д-р Мимоза Богданоска Јовановска

Таа Додава дека владата има сериозни заложби за воспоставување на добар дијалог со граѓанскиот сектор. Иако МНД Битола на 25 Април слави 58 години од формирањето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*