Home / Вести / Претставници на ЕСМ на симпозиум ЕПЦГ НЕТ 2023 во Црна Гора

Претставници на ЕСМ на симпозиум ЕПЦГ НЕТ 2023 во Црна Гора

Претставници од ЕСМ, водечка компанија во областа на енергетиката, беа активни учесници на Симпозиумот ЕПЦГ НЕТ 2023, кој се одржа на 02 и 03 јуни во Будва, Црна Гора. Д-р Имер Зенку, член на Управниот одбор, и Благој Гајдарџиски, Директор на Секторот за развој и инвестиции, беа дел од престижниот настан.

Симпозиумот претставуваше платформа за дискусија врз важни и актулени случувања во областа на енергетиката и се фокусираше на следните теми: одговор на енергетската криза во регионот, оптимален енергетски микс за иднина и предизвиците за интеграција на ОИЕ, имплементација и финансирање на проекти во секторот на обновливи извори и регионите на јаглен во транзиција.

Г-дин Гајдарџиски беше панел учесник на првата тема, каде што ги изнесе состојбите и ставовите на ЕСМ. Главен акцент стави на потребата од инвестиции во обновливи извори за енергија каде истакна дека ЕСМ продолжува со својата посветеност кон остварување на планот на зеленото сценарио и ќе работи да стане енергетски независна земја која произведува електрична и топлинска енергија од обновливи извори.

Како дел од тој план, беа потенцирани проекти како што се ветерниот Парк Богданци и ревитализацијата на шест големи хидроелектрани, вклучувајќи ги ХЕ Вруток, ХЕ Врбен, ХЕ Равен, ХЕ Тиквеш, ХЕ Шпилје и ХЕ Глобочица. Овие проекти се во согласност со Зелената агенда за Западен Балкан и стратегијата за развој на енергетиката на нашата држава до 2040 година, која има цел намалување на емисиите на стакленички гасови за 61 проценти.

ЕСМ и понатаму ќе продолжи со својата посветеност кон промовирање на обновливите извори на енергија и со активна ангажираност во реализацијата на проекти што придонесуваат кон зелена енергетска транзиција и одржлив раст на регионот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*