Home / Uncategorized / Соопштение од ЈКП Водовод Битола

Соопштение од ЈКП Водовод Битола

  • ЈКП Водовод Битола ги известува граѓаните кои имаат долг по основ натужби за неплатена вода и услуга, дека имаат можност да дојдат во нашитепростории до 31.12. 2019 година како би го регулирале начинот на плаќање надолгот на рати. Во спротивно ќе бидеме принудени тужбите да ги процесуираме доизвршителите, со што корисниците на вода би биле изложени надополнителни трошоци.Битола,
  • ЈКП„ВОДОВОД“26. 11. 2019 – БИТОЛА
  • Централа 227-448, 227-449 Де служба 238-200 ФИЛ станица 293-093 Телефакс 225-140

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*