Home / Вести / Копанки се одзема за да се изгради побрзо

Копанки се одзема за да се изгради побрзо

Во врска со реакцијата на ПСК Пелистер по одземањето на Копанки од
страна на локалната самоуправа, со реакција се јавија од општината Битола.

Во Соопштението се вели:

– Донесувањето на Решение за делумно поништување на претходно
донесеното решение со кое сопственоста на објектот Копанки е утврдена на
ПСК Пелистер, не претставува никаков обид за влијание и притисок. Напротив,
значи спроведување на законска процедура која произлегува од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти. Решението е донесено по
целосна анализа од страна на стручните служби на Општина Битола на
процесот на легализација на домот Копанки.

Стручните служби заклучија дека Решението со кое е утврден
правосилниот статус на домот Копанки е делумно ништовен. Во водената
управна постапка е утврдено дека е прекршен Законот за постапување со
бесправни објекти, во делот на впишување на сопственост.
Целата постапка е водена во функција на интензивирање на обновата на
опожарениот дом, бидејќи досегашната динамика не дава сигурност за целосно
завршување на процесот. Целта на локалната самоуправа е со доенсување на
ова Решение и со конкретно испланиран буџет да се инвестира во
планинарскиот дом Копанки.

Токму моралната одговорност е една од причините за инвестиција во
објектот Копанки, кој што е во интерес на сите граѓани. Општина Битола ќе ги
почитува одлуките на органите и институциите во државата.
Копанки било и ќе биде на битолчани! – се вели во Соопштението на Општината
Битола.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!