Don't Miss
Home / Uncategorized / Ревизија за работењето на ЈП “Комуналец “

Ревизија за работењето на ЈП “Комуналец “

На својата последна седница Управниот одбор на ЈП “ Комуналец “ гласаше воздржано за (не)усвојување на завршната сметка на ова јавно претпријатие за минатата 2017 година.

Управниот одбор ја поддржа одлуката на Надзорниот одбор  на претпријатието кој бара независна ревизорска куќа да изврши  целосна ревизија на материјално финансиското работење на претпријатието, стои во Одлуката на УО на ЈП “ Комуналец”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*