Home / Градска хроника / “Одгледувајте ги животните во ЗОО Битола“, играјте ја играта “ZOO innovative- happy zoo game“

“Одгледувајте ги животните во ЗОО Битола“, играјте ја играта “ZOO innovative- happy zoo game“

Првата едукативна игра за животните во Зоолошката Градина Битола е веќе достапна на социјалната мрежа Facebook. Сите љубители на животни можат да ја играат играта на следниот линк:

 
https://apps.facebook.com/zooinnovative/?code=AQAnulWG_qdTwIX_9_7fbn3OqQVTGDqJIt3hXyV94hkP_8nJyKCh6s_l3XVsIRCoiPFFe8a-wkfSOuIxnXdNCq0geJtPCwq0krBKyTMVmLwN9E7FshEVfI2AQ5hncq2AKCUBuKMfHAhv_CUIfdsB6KdGK50sWAWmZZWFolVel-uV1EScFcNTBFFU8InPmnlf_PzPSVT_j0w4_XYXAqboHHtKWKZkrAU0b2dZLMS5psuV6NuZ30Cit_OuHOSMxM2NMAA7jq4I69_Mcv3VPfmbPQotwJaj_VIdnWM0c0C4kjosI5hhptnA9A1VwYwZ91E2Tn5RgU4H68mUJ0ELETt5y8eD&state=35ed5d37adeb198115138a0d35a0a26e&_=_,

 

или пак истата да ја превземат како апликација од Google Play Store на својот мобилен телефон.

Играта “Zoo Innovative- Happy Zoo Game” има едукативен карактер и е наменета за најмладата популација. Преку играта, децата ќе имаат можност да научат повеќе за животните, за важноста на заштитата на биолошката разновидност и креирање на позитивни ставови кон животните и нивната заштита.
Играта “Zoo Innovative- Happy Zoo Game” е изработена од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во рамките на проектот што го спроведува “Иновативни едукативни програми за зајакнување на природните ресурси во прекуграничниот регион Пелагонија/ Лерин- ЗОО Иноватива”, финансиран во рамките на Програмата на Европска Унија за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција.

 

Б.В.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*