Don't Miss
Home / Uncategorized / Адвокатите бараат одлагање на сите судски рочишта

Адвокатите бараат одлагање на сите судски рочишта

Адвокатската комора бара да се одложат сите судски рочишта, освен итните постапки односно предметите со времени мерки и притворските предмети.

Во допис испратен до Владата, Министерството за правда, Врховниот суд и Министерството за здравство, адвокатите бараат воведување на мерки за претпазливост и заштита од коронавирусот во правосудниот систем.

– Адвокатската комора на РСМ брои околу 5.000 членови – адвокати, адвокатски стручни соработници и адвокатски приправници. Истите, секојдневно вршејќи ги своите работни ангажмани, се движат со голема динамика. Во текот на дневното работење, пред судовите се закажани огромен број на рочишта по разни предмети, посебно во граѓанските судови, што изнесува околу 1.000 судења на ден. Конкретно, според податоците објавени само на веб страната на Основниот граѓански суд Скопје, за ден 16.03.2020 година за период од 08.30 до 10.30 часот се закажани 100 рочишта. Тоа значи дека само за наведениот период од 2 часа во Основниот Граѓански суд Скопје циркулираат најмалку 500 лица (адвокати, судии, записничари, странки, сведоци и други). Имајќи го предвид наведеното, очигледно е дека во текот на денот на територијата на државата се одржуваат илјадници судења, на коишто присуствуваат повеќе илјади лица кои се во меѓусебен контакт – се наведува во дописот.

Од Адвокатската комора велат дека ситуацијата е безмалку иста и во кривичните судови, од причина што и таму има предмети со повеќе обвинети, повеќе бранители и повеќе сведоци. Вообичаено, според карактерот на судењата, истите траат подолго.

Посебен проблем, според нив, претставуваат контактите со притворените лица, особено при доведување на притворените лица и нивен контакт со другите учесници во кривичните постапки.

– Ваквата ситуација доведува до голема опасност да коронавирусот се рашири и во казнено поправните установи, кое нешто сметаме дека би претставувало голема опасност, дотолку повеќе што лицата кои издржуваат казна затвор во КПУ немаат соодветен лекарски третман за ваков вид на болести – пишува во дописот.

Исто така, во него се истакнува дека адвокатите за обавување на својата дејност се движат надвор од градовите каде што живеат, и притоа стапуваат во контакт со голем број на луѓе државјани на РСМ или странци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*